Measurements & inspection

Home » Services » Measurements & inspection

Measurements and inspection of electrical installations.

Price list
Service Price*
Apartment building technical inspection (up to 36 apartments) 120,00 €
Apartment building technical inspection (up to 60 apartments) 140,00 €
Ehitusaegne võrguühendus 70,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 35A 120,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 100A 140,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 250A 170,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse üle 250A by agreement
Isolation resistance measurement 0,60 €
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine 1,80 €/point
Kaitse – , PEN – ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll 0,90 €
Grounding resistance mearuremnet 40,00 €/hour
Grounding resistance simplified measurement 20,00 €
Pinnase eritakistuse mõõtmine 40,00 €/tund
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine 1,80 €/juht
Rikkevoolukaitselüliti kontroll 2,90 €/seade
Illumination measurement, up to 50 measurement points 5,00 €/point
Illumination measurement, 50-100 measurement points 4,50 €/point
Illumination measurement, 100-200 measurement points 3,80 €/point
Illumination measurement, 50-100 measurement points 4,50 €/point
Illumination measurement, more than 400 measurement points 1,90 €/point

* VAT is added to all prices