Mõõtmised ja kontroll

Home » Teenused » Mõõtmised ja kontroll

Elektripaigaldiste kontrollmõõtmised

Hinnakiri
Teenus Hind*
Korrusmaja tehniline kontroll (kuni 36 korterit) 120,00 €
Korrusmaja tehniline kontroll (kuni 60 korterit) 140,00 €
Ehitusaegne võrguühendus 70,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 35A 120,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 100A 140,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 250A 170,00 €
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse üle 250A kokkuleppel
Isolatsioonitakistuse mõõtmine 0,60 €
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine 1,80 €/punkt
Kaitse – , PEN – ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll 0,90 €
Maandustakistuse mõõtmine 40,00 €/tund
Maandustakistuse lihtsustatud mõõtmine 20,00 €
Pinnase eritakistuse mõõtmine 40,00 €/tund
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine 1,80 €/juht
Rikkevoolukaitselüliti kontroll 2,90 €/seade
Valgustatuse mõõtmine, kuni 50 mõõtepuntki 5,00 €/mõõtepunkt
Valgustatuse mõõtmine, 50-100 mõõtepuntki 4,50 €/mõõtepunkt
Valgustatuse mõõtmine, 100-200 mõõtepuntki 3,80 €/mõõtepunkt
Valgustatuse mõõtmine, 50-100 mõõtepuntki 4,50 €/mõõtepunkt
Valgustatuse mõõtmine, üle 400 mõõtepuntki 1,90 €/mõõtepunkt

* Hindadele lisandub käibemaks